Stichting Japan Fans ANBI

De Stichting Japan Fans is bezig een ANBI status te verwerven waardoor zij in aanmerking komt voor fiscale voordelen bij donaties en schenkingen. Voor meer informatie rondom de Stichting Japan Fans ANBI verwijzen wij naar onze penningmeester (email: harro@hkremer.net)

Het doel van de stichting Japan Fans is uitgebreid beschreven en is daarom niet op deze pagina herhaald.

De stichting is begin 2022 opgericht en het beleidsplan 2022-2023 richt zich op het organiseren van kleinschalige evenementen en het opbouwen van vermogen om evenementen te kunnen voorfinancieren.

Op dit moment (november 2022) bestaat het bestuur uit:
N. van Ingen Schenau (voorzitter)
M. Suppers (secretaris)
H. Kremer (penningmeester)

Deze bestuurders ontvangen geen beloning; uitsluitend kostenvergoeding.

In 2022 zijn o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd:

* Elke vrijdag studiegroep Japans in het centrum van Utrecht waarbij zowel Japans aan
Nederlands/Engelstaligen wordt geleerd als omgekeerd: Nederlands leren door personen met Japanse of Koreaanse achtergrond.
* Samen zuidoost-aziatisch eten (onregelmatig), meestal vooraf gegaan door het zelf bereiden.
* Themamiddagen, waaronder één over kalligrafie, concerten en exposities.

De Stichting Japan Fans is in 2022 opgericht; een financiële verantwoording zal in het eerste kwartaal van 2023 worden gepubliceerd.