Budoka tijdens de COVID-19 lockdowns

Budoka tijdens de COVID-19 lockdowns is een artistiek onderzoek naar de impact van de COVID-19 lockdowns op budotrainingen.

Het behoeft nauwelijks toelichting dat de COVID-19 lockdowns een enorme impact hebben gehad op het dagelijks leven. Dit zie je ook terug in de vele wetenschappelijke publicaties hierover. Een tot nu toe onderbelicht aspect hiervan is de training van budoka. Er is al redelijk wat onderzoek verricht naar de alternatieve trainingsmethoden binnen (andere?) sporten. Ook is er al op verschillende manieren onderzocht hoe professionele uitvoerende kunstenaars – zoals bijvoorbeeld dansers – hun vak hebben beoefend. Maar een onderzoek naar de effecten van de COVID-19 lockdowns op de trainingen van budoka is nog een hiaat in de wetenschappelijke literatuur.

Dit onderzoek hoopt een eerste aanzet te geven tot het bestuderen van budo trainingen in lockdown situaties. Het is opgezet als een “Mixed Methods” een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. De vragenlijst is gebaseerd op het “Framework for Data Collection and Analysis” door Frauke Kreuter. Daarnaast zijn er – in navolging van het bestaande onderzoek naar dansers – ook elementen toegevoegd van artistiek onderzoek (binnen de tradities van Henk Borgdorff, Julian Klein en Florian Dombois). Dit onderzoek is daarmee niet alleen naar, voor en ten behoeve van de krijgskunst, maar ook in en door de krijgskunst zelf.

De resultaten van het onderzoek “Budoka tijdens de COVID-19 lockdowns” zullen worden verwerkt tot een academisch artikel en ter publicatie aangeboden aan een wetenschappelijk tijdschrift. Daarnaast dient dit onderzoek een praktisch doel: door de resultaten te delen middels meer toegankelijke publicaties (zoals een Nederlandstalig artikel in Zanshin), zullen zowel individuele budoka als dojo van elkaar kunnen leren. Op deze manier zullen budoka tijdens een soortgelijke periode in de toekomst meer handvatten hebben en hopelijk beter beslagen ten ijs komen.

Wil je meewerken aan dit onderzoek? Vul dan het formulier in via https://forms.gle/5bgxbC6fV1KgnZbNA . Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 minuten van je tijd in beslag nemen. Vanzelfsprekend zal er vertrouwelijk met alle gegevens worden omgegaan. De resultaten worden geheel anoniem behandeld. Voor vragen en opmerkingen over dit onderzoek kun je contact opnemen met Martine via www.martinemussies.nl

Budoka tijdens de COVID-19 lockdowns is een artistiek onderzoek naar de impact van de COVID-19 lockdowns op budotrainingen. Japan Fans. Martine Mussies. Japanese Art & Culture from the Centre of Utrecht, Japans Cultureel Centrum Utrecht.